My Human Rights My Human Rights
Box "Jag är ett barn. Jag har rättigheter." Svensk version.

Box "Jag är ett barn. Jag har rättigheter." Svensk version.

250 SEK
 "Jag är ett barn. Jag har rättigheter." består av en box med 70 kort som representerar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen, d.v.s. de 41 första artiklarna i konventionen. Varje kort tar upp en artikel i Barnkonventionen som ett jag-stärkande budskap. I asken finns en handledning om 28 sidor med förslag på värderingsövningar som kan användas i stora och små grupper. Materialet är framtaget i samarbete med Rädda Barnen.
Illustrationer och formgivning: Kari Modén.
Moms och frakt ingår i priset.